Ceyhan Biyokütle Enerji Santrali

EKTON, bölgede anızların yakılması (tarımsal atık) sonucunda ortaya çıkan çevre kirliliğinin önüne geçilmesi, tarımsal atıklara belli bir ekonomik değer kazandırılması, bölgede istihdama katkı yaratması ve sürdürülebilir enerji konusunda yatırım yapmak üzere 12,50 MWm biyokütle enerji santrali kurmayı planlamaktadır.

Bu proje kapsamında kazanımları sadece yatırımcı açısından değil bir bütün olarak ele aldığımızda;

- Gıda üretimi / tarım devam ettikçe sürekli bir enerji kaynağı,
- Çürümeye bırakılan veya uygun olmayan şartlarda yakılarak bertaraf edilen "Tarımsal Atıklar"ın uygun bir biçimde değerlendirilmesi,
- Yaklaşık yıllık 35.000 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) tasarruf,
- Tarımsal atıkların serbest ortamda çürümeye bırakılması ile oluşacak metan gazının engellenmesi,
- Bu yatırımla bölgeye sürekli istihdam katkısı ile kazanımlar sağlayacaktır.