"Yaşanabilir bir dünya için yeşil enerji..."

EKTON, biyokütle enerjisine dayalı elektrik üretim santrali kurmayı ve işletmeyi planlamaktadır. Bu tesis, bölgemize ekonomik katkı sağlamanın ziyadesinde doğa dostu olarak ve “Yaşanabilir bir dünya için yeşil enerji” sloganıyla inşa edilerek ülkemize fayda sağlaması hedeflenmektedir.

Bu amaçla:

-Projenin hayata geçirilmesi bölgede faaliyet gösteren endüstrinin enerji gereksinimlerinin karşılanmasına katkıda bulunacaktır.

-Zirai işletmelerin bitkisel atıklarının yeni ekim dönemine hazırlık anlamında elimine edilmesini sağlayacaktır.

-Buna bağlı olarak anızların yakılmasının yarattığı çevresel kirlilik ortadan kalkacak, çevrenin florası ve faunası olumsuz etkilenmeyecektir.

-Bölgesel istihdama katkı sağlayacaktır.