Çevre Yönetimi

Çevre Bilincimiz;

Çevre sorunlarına karşı üst düzeyde duyarlılık gösteren firmamız ;

-Katı atık yönetim sisteminin oluşturulması,
-Düzenli katı atık depolama sahalarının tasarımı,
-Sızıntı suyunun toplanması ve arıtılması,
-Eski düzensiz depolama sahalarının rehabilitasyonu,
-Katı atık depolama sahalarının işletilmesi,
-Katı atık depolama sahaları inşaatı ve kontrolörlüğünün yapılmasını sağlamaktadır.