İK Politikamız

Ekton’un insan kaynakları politikası, bulunduğu her sektörde, herkesin çalışmak istediği ve çalışmaktan gurur duyduğu örnek bir kuruluş olmaktır.

Vizyonumuz ;

- İşe alırken ve terfi ettirirken çok seçici olan,
- Çalışanları yüksek performans standartlarıyla yöneten,
- Çalışanları kendi meslek dallarında uzmanlaşmaya yönlendiren,
- Yönetimi ve çalışanları sonuçlardan sorumlu kılan,
- Çalışanlara potansiyellerini ve yeteneklerini kullanma fırsatı veren,
- İş güvenliğine ve iş sağlığına önem veren "EKTON'UN MİSYONU ;
- Güvenilir ve başkalarına duyarlı,
- Etik değerlere bağlı,
- Değişime açık ve yenilikçi
- Girişimci ve yaratıcı,
- Takım arkadaşlarına uyum sağlayabilen ve ekip çalışmasına yatkın,
- İşbirliğine açık ve katılımcı bireyler için ;

çalışılması ayrıcalıklı ve en çok tercih edilen bir kuruluş olmaktır.”