İSG Yönetimi

Ürün gerçekleştirme sürecinden etkilenen her bireyin sağlığı ve güvenliği vazgeçilmezimizdir.

Kurduğumuz bu sistemle amacımız;
- Potansiyel tehlikeleri kaynağında önlemek,
- Risklerimizi kabul edilebilir seviyelerde tutmak,
- Sağlıklı koşullarda çalışma alanları yaratarak bilinci arttırmak,
- İş Sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

İSG Bilincimiz

Risk değerlendirmesi temelli, proaktif yaklaşımla kazaların önlenebileceği bilinci çalışanlarımıza aktarılmaktadır. Bu bilincin yaygınlaştırılmasında eğitim ve toplantılar öncelikle kullanılmaktadır.

İSG Eğitimleri

Periyodik olarak düzenlenen iç ve dış kaynaklı eğitimlerimiz;

- Oryantasyon
- İSG temel eğitimi
- KKD, GKD
- Risk Değerlendirmesi
- Yüksekte Çalışma ve İskeleler
- Elektrikle yapılan İşlerde İSG
- Elle Yapılan İşlerde İSG - İş Ekipmanları
- İlk Yardım
- Uyarı İşaretleri
- Bakım ve Onarım İşlerinde İSG
- Operatörlük Eğitimleri
- Kaynak Teknolojisi ve Tekniği
- Ekranlı Ekipmanlarla Çalışmalarda İSG
- Yangın ve Yangından Korunma - İş Hukuku