Kalite Yönetimi

EKTON, faaliyetlerini güçlü ve deneyimli kadrosuyla yürütür.

EKTON, kalite politikasının temelini müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını etkin karşılamak oluşturur.

EKTON, hizmet ve üretimle ilgili yasal düzenlemeler ve şartnamelere uygun, uluslararası düzeyde hizmet sunar. Bu doğrultuda ;

- Değişen müşteri beklentilerine hızlı çözümler sunmayı, - Kaynaklarını etkin ve verimli kullanmayı, -Performans ve rekabet gücünü en yüksek düzeye çıkarmayı,

- Her aşamada denetimi sağlamayı,

- Sistemli çalışmayı,

- Üretimde kalite standartlarına uygunluğu,

- Dürüstlüğü ve başarma azmini,

- Çevreye saygılı üretim politikasını,

- Ekip çalışmasına önem vermeyi,

- Yeniliğe ve AR-GE’ye açık olmayı,

- Ülkemizin ve bölgemizin kalkınmasına yardımcı olmayı ilke edinmiş bir firmadır.